Başlarken

HÇEV, eğitim alanında çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu ve organizasyon gibi, “önce eğitim” diyor ama ondan da önce “o eğitimi” çocuklarımıza ve gençlerimize sunacak öğretmeni odağına alıyor.

HÇEV, nitelikli eğitimin ilk faktörü olarak gördüğü öğretmen ve öğretmenlik mesleği üzerine yoğunlaşıyor. HÇEV, öğretmenlerde mesleki idealler yaratmadan, öğretmenlerin mevcut kapasitelerini yükseltmeden, öğretmenler için sürdürülebilir meslek içi gelişim kanalları oluşturmadan eğitim alanında anlamlı başarılara ulaşılamayacağına düşünüyor.

HÇEV, idealist, saygın, donanımlı, liderlik özellikleri taşıyan öğretmeni özlüyor, bu özlemin toplumda da yaygınlaştığını hissediyor. Ve HÇEV, her şeyden çok, işte bu özlemle çalışmalarına başlıyor.

Eğitim fakültesi öğrencileri, eğitim fakültesi mezunları, aktif ve emekli öğretmenler HÇEV’in öncelikli hedef gruplarını oluşturuyor. HÇEV bu gruplar için mesleki deneyimle akademik çıktıları harmanlayan kapasite artırım ve meslek içi eğitim programları, burs ve teşvik sistemleri, mesleki gelişime dönük projeler üretiyor. HÇEV bu uygulamalarıyla ülkemizin öğretmen yetiştirme olanaklarına katkı yapmayı ve bu yolla eğitimin niteliklerinin yükseltilmesi süreçlerini desteklemeyi hedefliyor.