Değerlerimiz

HÇEV’in temel misyonu Türkiye’de eğitimin kalitesinin yükseltilmesine dönük süreçleri, araştırma, program ve projelerle başlatmak, yönlendirmek ve/veya desteklemektir. HÇEV’in vizyonu eğitimin niteliğinin yükseltilmesine dönük süreçlere sivil toplum alanının üretken ve yönlendirici bir aktörü olarak katkı sağlamaktır.

HÇEV, her öğrencinin özel olduğunu kabul eder ve her öğrencinin kendine özgü bir öğrenme yöntemi olduğuna inanır. HÇEV eğitim süreci içinde öğretmenin temel misyonunu, öğrencinin kendine özgü öğrenme yöntemini keşfetmesini sağlamakla açıklar.

Eğitime Dair Temel Değerlerimiz

• Eğitimde eşitlik
• Eğitimde çağdaş ve bilimsel içerik
• Öğrenci odaklı aktif öğrenme

Öğretmene Dair Temel Değerlerimiz

• Yüksek mesleki yeterlilikler
• İdealist mesleki bakış açısı