Öğretmenimiz Hülya Çavuş

Hülya Çavuş (d. 1952), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca Dili Eğitimi Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu. 1981 yılında Fransızca öğretmeni olarak Etiler Lisesi’ne atandı. 1982 yılında müdür yardımcılığı görevine getirildi. Emekli olduğu 2011 yılına kadar Etiler Lisesi’ndeki öğretmenlik ve yöneticilik görevine devam etti.

Hülya Çavuş, çocuklara ve gençlere sarsılmaz bir güven duydu. Öğrencileriyle olan ilişkisini onlara beslediği sevgi ve saygı üzerinde temellendirdi. Eğitim ve öğretmenlik ideallerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Mesleki şevkini ve heyecanını hiç kaybetmedi. Bu nedenlerle olsa gerek “Hülya Çavuş” ismi, binlerce öğrencisi için, öğretmene duyulan sevgi ve saygının yanı sıra hayranlığın da ifadesi oldu.

Hülya Çavuş, sosyo-kültürel ve iktisadi kalkınmada, bu kalkınmanın gerektirdiği nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, bireylerin toplumsal yaşama hazırlanıp toplumsal barışın sağlanmasında öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğüne inandı. Meslek yaşamı boyunca bu sorumluluklarla hareket etmeyi kendine ilke edindi.

Her şeyden önce insan olmak, bunun onur ve mutluluğunu duymak Hülya Çavuş’un öğrencilerine gösterdiği asli hedefti. Eğitimi, öğrencilerinin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacak temel anahtar olarak kabul etti. İnsanlığın ve toplumun ortak yararı, insan hakları, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, eleştirel düşünce gibi evrensel değerleri, eğitim süreçlerinde özenle işledi.

Hülya Çavuş, meslek yaşamı boyunca çizdiği öğretmen portresiyle, odağına öğretmenlik mesleğini koyan Hülya Çavuş Eğitim Vakfı’nın ilham kaynağı oldu. Adı öğrencileri tarafından belirlenen bu vakfın temel kurumsal içeriği onun mesleki deneyim ve gözlemleri doğrultusunda belirlendi.

Hülya Çavuş, Hülya Çavuş Eğitim Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanı olarak eğitim alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

“Çağdaş Türkiye’yi çağdaş eğitim üzerinde kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyet’in ilk eğitimci kadrolarının değerli eğitim mirasını; eğer eğitime dair iyiden, güzelden, doğrudan yana bir şeyler yapabildiysem, bunu kendilerine borçlu olduğum tüm öğretmenlerimi ve meslektaşlarımı, sevgi, saygı ve gönül borcuyla anıyorum.”
Hülya ÇAVUŞ